אסטרולוגיה

הבסיס לאסטרולוגיה ומפת הלידה

התצפיות שבהם מתבוננים לקביעת מפת השמיים כדי להעביר את הנתונים למפה אסטרולוגית אישית, מתבססות על מהלך כוכבי הלכת סביב השמש בתחום רצועה דקה (אורכה מספר מעלות מכל צד של האקליפטיק) רצועה זו נקראת זודיאק או גלגל המזלות ומונה 360 מעלות (כמו עיגול). את הגלגל חילקו ל-12 מזלות, וכל מזל לשלושים מעלות.

כל מעלה=4 דקות בקירוב, ואז כל מזל 120 דקות =4*30

ביממה שלמה יש לנו 24 שעות שמורכבים מ 120 דקות של כל מזל כפול 12 מזלות שנותנים לנו 1440 דקות.

כוכבי הלכת שחשובים לאסטרולוגים במערכת השמש.

שמות המזלות נקראים על שמות צורות הכוכבים שהתפזרו באותו אזור בימי קדם (לדוגמא: במקום שכוכבים אלה יצרו צורה של טלה, נקרא שם מזל טלה), תזוזתם של כוכבים אלה היא איטית ביותר ולכן השתנתה מעט לאורך אלפי השנים. אך 12 המזלות כיום לא בדיוק חופפים את מיקומם הנוכחי של כוכבים אלו בשמיים.


התמונה לקוחה מ – Wikipedia

כוכבי הלכת במפה האסטרולוגית נמדדים במעלות אורך ורוחב, וכדי לדמות את השמים לקווי האורך והרוחב הארציים אביא הסבר קטנטן: כדור הארץ מסתובב סביב השמש אחת לשנה וסביב עצמו אחת ליממה במעין ציר העובר במרכזו מהקוטב הצפוני לדרומי. הציר הזה הוא בזוית של °23.5 ביחס למסלול הארץ סביב השמש. אם ניקח את כל היקום ככדור ענק וכדור הארץ במרכז כנקודה עגולה קטנה, ונרצה לצור קווי אורך ורוחב שמימיים עלינו להמשיך את קווי האורך והרוחב של כדור הארץ לשמיים ואז הם יקבלו את השם “קו המשווה השמימי”. ודרך סיבובה/מסלולה המדומה של השמש יקרא האקליפטיק או בשמו השני מלקה. כמו שהזכרנו הוא נטוי בזוית של °23.5 לקו המשווה השמימי. הנקודה שבה סיבוב/מסלול השמש מצטלב עם קו המשווה השמימי מדרום לצפון נקראת נקודת שוויון האביב °0 טלה, נקודת שוויון האביב עוברת במצהר (מרידיאן או קו אורך בצהריים) של גריניץ’, בשעה 12.00 בצהריים ביום שוויון האביב (21 למרץ בקירוב). ואילו הנקודה שבה חוצה השמש את קו המשווה מצפון לדרום נקראת נקודת שוויון הסתיו.

* קו אורך אפס מוגדר ע”י הקו המחבר את הקטבים ועובר דרך נקודת שוויון האביב, בקירוב.

המרחק של כוכב הלכת שנמדד לאורך המעגל מ-0 טלה נקרא קו אורך, והוא נמדד לאורך מישור המלקה ולא לאורך קו המשווה. אורך שמימי הוא השם המשמש למדידה מזרחה לאורך מישור המלקה, כלומר באותו כיוון כמו “העלייה הימנית”, אבל לאורך מישור המלקה ולא לאורך קו המשווה. ומרחקו מעל או מתחת דרך השמש נקרא קו רוחב, שהוא נמדד על פי הרוחב השמימי צפונה או דרומה למישור המלקה- בניגוד לנטייה הנמדדת צפונה או דרומה לקו המשווה.

* לא לשכוח שהאסטרונום צופה ומחשב את מיקום הכוכבים מנקודת מבט השמש, אך אנחנו האסטרולוגים מתעניינים כיצד נראים כוכבי הלכת מכדור הארץ.

העיגול הקטן במרכז מסמל את כדור הארץ ומקום הלידה.

והעיגול החיצוני הכפול מסמל את גלגל המזלות ואת גבולות 12 הבתים.

בין העיגול הקטן לגדול קווים שמחלקים את שטח העיגול ל-12 בתים.

הנקודה הגבוהה ביותר היא הMC ,

הנקודה התחתית ביותר היא הIC,

הקו האנכי החוצה את המפה מייצג את קו המשווה.

במזרח עולים השמש וכוכבי הלכת והוא האופק וממול במערב נק’ השקיעה.

עכשיו ננסה להבין מפה אסטרולוגית על פי חישובי השמיים למפת לידה בסיסית מקורית שבה בבית הראשון תמיד יהיה טלה, בשני שור וכו’.


התמונה לקוחה מ – Wikipedia

נמשיך בתיאור כדי שנבין את היסודות היטב לפני שנמשיך. כדור הארץ (העיגול הקטן) חג סביב עצמו במשך 24 שעות בכיוון נגדי לסיבוב השעון. השמש שמופיעה בנק’ המזרחית מסמלת את הזריחה (AC), עולה בצהריים למעלה לMC, שוקעת במערב (DC), ונמצאת בתחתית השמיים בIC בחצות הלילה. השמש והכוכבים נעים בכיוון נגדי למספרי הבתים.

Back to list