אסטרולוגיה

זיווג תיקון באסטרולוגיה – מהו והאם אמצא את הזיווג שלי

גם באסטרולוגיה קיימות עדויות למצבים של זיווג תיקון שאנו נושאים מגלגולים קודמים. האסטרולוגיה לעומת הנומרולוגיה שופכת מידע רב ומפורט על מהלכים וצעדים שביצענו בגלגולים קודמים, וכן על כל הדגשים ליישום ושיפור בתחומים ספציפיים בגלגול זה לאורך מסע הצמיחה שלנו.

ישנם אנשים שנושאים במפת הלידה האסטרולוגית שלהם סימנים מובהקים לכך, שנושא מערכות יחסים רומנטיים ובכלל, יוצרים קושי רב, וקיים צורך בתרגולת והתנסויות רבות, על מנת להביא את הנושא לשיווי משקל, ויכולת הכלה ונתינה מאוזנים.

אי אפשר להתייחס לנושא זיווג תיקון באסטרולוגיה, בלי להתייחס לקשרי הירח או מה שמכונה ראש דרקון וזנב דרקון, ומוזכרים בקבלה כראש וזנב תלי.

מבחינה אסטרונומית נאמר שקשרי הירח הם הנקודה שבה מסלולו של הירח חותך או חוצה את זה של השמש (האליפסה). וזה מתרחש פעמיים בחודש. כאשר הירח חוצה בדרכו צפונה את מסלול השמש, זה נקרא “הקשר הצפוני” או ראש דרקון או ראש תלי. שבועיים לאחר מכן, כשהוא נע מצפון לדרום, זה נקרא “הקשר הדרומי” או זנב דרקון או זנב תלי.

מיקום זנב הדרקון/זנב תלי/הקשר הדרומי במפת הלידה האסטרולוגית – מסמל את העבר, התכונות שהתגבשו בנו לאורך גלגולים רבים, דפוסים שקשה לנו להשתחרר מהם,הרגלים, אירועים משמעותיים בעבר שהטביעו בנו חותם, וכן גישות, מחשבות, נטיות וכישורים מעברנו.

מיקום ראש הדרקון/ראש תלי/הקשר הצפוני במפת הלידה האסטרולוגית – מסמל את העתיד, את האירועים וההתנסויות שיובילו אותנו במסע שלנו לעבר צמיחה רוחנית והתפתחות נשמתית. את אותם האתגרים והכישורים שנצטרך לפתח ולבטא בגלגול זה, וכן את תבניות ההתנהגות החדשות שיובילו אותנו למימוש.

המעבר מהתנהגות ותגובות לפי הזנב שלנו לעבר בניית תבנית התנהגות חדשה בהתאם לראש, אינה קלה, ודורשת בחירה מודעת ורצונית בדפוסים חדשים ומיטיבים. ולכן, כאשר נרצה לבחון מפת לידה ולזהות בה אתגר וצורך בשינוי דפוסים והתנהגויות בהקשר של מערכות יחסים ולמידת בניית קשר מתוך שוויון והוגנות הדדית, עלינו לפנות לראש וזנב הדרקון (עלינו לזכור שהם תמיד ממוקמים בציר של 180 מעלות זה כנגד זה ויתייצבו במזלות המשלימים אחד לשני).

זיווג תיקון בהקשר האסטרולוגי מתבטא ישירות בזנב וראש דרקון במפת הלידה. לאותם אלה שהגיעו לגלגול זה על מנת לתקן את הנושא הזוגי שלהם או להשתחרר מתבניות של החלפת מערכות יחסים רבות, נצפה למצוא את ציר הדרקונים בבתים 1 ו-7 ובמידה פחותה יותר במזלות מאזניים וטלה. כמו כן זווית ריבוע של נוגה (ונוס) לציר הדרקונים תהווה גם היא רמז עבה מאוד לאתגר ושיעורים לא פשוטים בנושא הזוגי/רומנטי.

פירוט לזיווג תיקון באסטרולוגיה

ראש דרקון בבית הראשון –  כאשר ראש דרקון נמצא בבית הראשון, זנב הדרקון נמצא בבית השביעי

זנב דרקון בבית השביעי מרמז לנו שהאדם מגיע מגלגולים שבהם היה שקוע כל כולו במערכות יחסים, וניתן לשער שהוא ביטל את עצמו ועשה הכול לרצות את בן זוגו.

עוד אפשרות שנובעת ממיקום זה, הוא אדם שמרוב שקיעתו ברומנטיקה ואידיאלים, החליף כל הזמן בני זוג, מתוך אמונה שהבא בתור יתאים יותר לאידיאלים הגבוהים שהוא בנה סביב כיצד מערכת יחסים אמורה להיות.

ולכן, מיקום ראש דרקון בבית הראשון בגלגול הזה, מכוון את האדם ישירות לטפח את עצמו, ולבנות לעצמו אגו ואישיות שאינם נשענים על תלות בבני זוג או שותפים.

האדם כאן אמור לצעוד לבד, תוך כדי התקדמות להגשמת שאיפותיו ויעדיו. אין הכוונה שהאדם אמור להיות בודד, אלא שעליו להסתמך, אך ורק על עצמו.

כמו שניתן לשער, יהיה קשה מאוד לאדם זה לא להתפתות לחפש כל הזמן בני זוג, ולנסות לרצות את הסביבה שלו. אבל השיעורים והמצבים שבהם יתקל במערכות יחסים, יחזירו אותו כל הזמן לחפש את הביטחון והאישורים בתוכו פנימה. זהו שביל גורל בהחלט לא קל, אך מתגמל בסופו, כאשר האדם יוצר לעצמו זהות שאינה תלויה בדבר, ומקבל פידבקים על התקדמותו, שמגיעים אך ורק לו.

סביר להניח שציר הדרקונים, כשהראש נמצא בבית הראשון, יאתגרו את האדם כאן עם נושא תיקון זוגיות או זיווג.

פרשנות דומה אם כי במידה פחותה תהיה במיקום ראש דרקון בטלה וזנב דרקון במאזניים.

דוגמא : אופרה ווינפרי 
שמועות רבות נקשרות סביב יחסיה הרומנטים של אופרה ווינפרי וזהותה המינית. עם ראש דרקון בבית הראשון, נוכל להסיק שאופרה הקדישה את חייה, לבניית זהותה והגשמת שאיפותיה. כל ההצלחה שאליה הגיעה, נזקפת לזכותה וללא תלות בגבר או דמות מממנת.

התמונה לקוחה מויקיפדיה

ראש דרקון בבית השביעי –  כאשר ראש דרקון נמצא בבית השביעי, זנב הדרקון נמצא בבית הראשון

זנב דרקון בבית הראשון מרמז לנו שהאדם מגיע מגלגולים שבהם היה פטרון לעצמו, וסירב לקשור קשרים מחייבים והדוקים מדי. הוא היה אחראי ומחויב לעצמו ולצמיחתו בלבד.

עוד אפשרות שנובעת ממיקום זה, הוא אדם שנהג בגלגולים קודמים באנוכיות ובתוקפנות כלפי בן זוגו, ולא היה מוכן לשום גמישות שכללה הדדיות ותמיכה רגשית משותפת.

ולכן, מיקום ראש דרקון בבית השביעי בגלגול זה, מכוון את האדם ישירות לחיפוש וכינון מערכת יחסים תומכת, הדדית ובעלת הפריה רגשית משותפת.

עליו ללמוד מחדש מהו תהליך של לתת ולקבל בתוך קשר, וכיצד נותנים כתף ומשענת רגשית לבן הזוג. הוא יתנסה במצבים שידרשו ממנו לצאת מהאגו של עצמו, ולהיות אחראי לא רק לסיפוק צרכיו, אלא למתן עדיפות לעתים לצד השני.

כמו שניתן לשער, יהיה קשה מאוד לאדם זה לצאת מתוך העור של עצמו, ולראות גם באחר, פרטנר שווה זכויות. המילה הדדיות ומערכת יחסים שוויונית ,יהוו אתגר רב עבור אדם זה.

סביר להניח שציר הדרקונים, כשהראש נמצא בבית השביעי, יאתגרו את האדם כאן עם נושא תיקון זוגיות או זיווג, ובכלל ביכולת להחזיק ולתחזק מערכת יחסים רומנטית.

פרשנות דומה אם כי במידה פחותה תהיה במיקום ראש דרקון במאזניים וזנב דרקון בטלה.

דוגמא : ניקולס קייג’
ניקולאס קייג’ עם ראש דרקון בבית 7 ניהל רומנים רבים, ואף נישא עד כה כ-3 פעמים. סביר להניח שלתחזק קשר ארוך ומחייב עבורו, הוא לא משימה של מה בכך, וכולי תקווה שהוא הפנים את בסיס השותפות הזוגית, ותיקן את הדרוש תיקון בנושא זיווג עם אשתו הנוכחית, שלה הוא כבר נשוי 7 שנים.

התמונה לקוחה מויקיפדיה

נוגה (ונוס) בזוית ריבוע לציר הדרקונים

כאשר נוגה מתייצבת במפת הלידה בזוית של ריבוע לציר הדרקונים, לפנינו אדם שמאותגר כבר מספר גלגולים בכל הקשור במערכות יחסים. קיים אצלו משהו שאינו מאוזן במערך הרגשי בעיקר בתחום הרומנטי, בין הצורך לרצות ולבטל את עצמו בתוך מערכת היחסים, לבין הרצון להתבודד ולהיות לא נגיש לפתח קשר.

ישנה בזוית זו רמז, שהאדם בוחר לעצמו פרטנרים שלא מתאימים לו, ובדרך כלל גם העיתויים לקשרים ומערכות יחסים אינם מתאימים.

זהו אדם שבעברו הקדיש את חייו להנאות רגעיות והחלפת מערכות יחסים בתדירויות גבוהות לעומת גלגולים אחרים שבהם התבודד (אם כתוצאה מפגיעה רגשית ואם בגלל הרגשת אי כשרות), ונמנע ממערכות יחסים. ולכן סך האירועים בתחום הרגשי בעברו השאירו חותם, ובגלגול זה עליו לתקן ולאזן את יחסי השותפות שלו, והבנת מה חשוב על מנת להחזיק קשר יציב, וכן למי להתחבר מראש.

זוהי זווית שללא ספק, יכולה להשאיר את האדם אומלל מאוד ועם הרבה פגיעות רגשיות ופרידות לאורך חייו, עד אשר יבוא תיקון מצדו, והבנת המצב ושינוי הגישה.

דוגמא : ג’ניפר לופז

ג’ניפר לופז עם זוית נוגה (ונוס) בריבוע לציר הדרקונים, עוברת טלטלות לא מעטות בכל הקשור במערכות היחסים הרומנטיות שלה. ואכן, זוהי זוית שמעידה שלופז, עברה גלגולים רבים סביב מעורבות יתר בקשרים רומנטים לצד המנעות ובידוד.
כעת עליה להוביל ולנתב את רגשותיה בצורה נכונה ושקולה, יחד עם הקפדה בבחירת בן הזוג שיתאים לה.

התמונה לקוחה מויקיפדיה

לקריאה של החלק הראשון של הכתבה – זיווג תיקון בנומרולוגיה לחצו על הלינק.