נומרולוגיה

ייעוד ותיקון של האנשים שנולדו בפרשת נח

הייעוד והתיקון של אלה שנולדו בפרשת נח

הייעוד והתיקון של מי שנולד בפרשת נח

הפרשה עוסקת בתיבת נח ומגדל בבל.

בניית התיבה ע”י נוח (ו, ט-כב)
הקב”ה רואה שהרוע שלט בארץ ומחליט להמית את התושבים ע”י מבול.  לעומתם נוח בעיניו צדיק. ולכן הוא בוחר בנוח הצדיק היחיד בעיניו להינצל עם משפחתו והחיות. ומבקש ממנו לבנות תיבה לצורך הצלה.
ייעוד ותיקון
– על האדם שנולד בחלק הזה בפרשה להקפיד על לימוד זכות על אחרים ושימוש בתפילה לביטול גזרות.
– על האדם שנולד בחלק הזה לבחור ברוח לצד החומר, ולא להשתעבד לחומר.

כניסת כולם לתיבה (ז, א-טז)
מסופר לנו שהקב”ה נתן 120 שנה צ’אנס לדור ההוא לחזור בו ממעשיו הרעים, שזה הזמן שבו לקח לנוח לבנות את התיבה.
לצורך כניסה לתיבת נח, בעלי החיים נחלקים לטהורים ולא טהורים (טמאים). מהטהורים מבקש הקב”ה להכניס שבעה שבעה מכל מין, ומאלה שאינם טהורים שניים מכל מין.
בי”ז בחשוון מתחיל המבול.
ייעוד ותיקון
– על האדם שנולד בחלק הזה בפרשה לשמור על זכויות בעלי החיים.


המבול (ז, יז – ח, יד)
מבול נח

 

סיום המבול והבטחת הקב”ה (ח, טו – ט, ז)
כולם יוצאים מהתיבה, הקב”ה מברך את נח בברכת “פרו ורבו”, והקב”ה מבטיח שלא יהיה יותר מבול “כי יצר האדם רע מנעוריו”.
הקב”ה מתיר לאדם לאכול מן החי אך רק אחרי שחיטה.
ייעוד ותיקון
– על האדם שנולד בחלק הזה בפרשה להביא ילדים לעולם, ולהקפיד על כשרות.

קשת בענן (ט, ח-יז)
הבטחה מחודשת שלא יהיה יותר מבול, וכאות ברית הקב”ה נותן את הקשת בענן.
ייעוד ותיקון
– על האדם שנולד בחלק הזה בפרשה לכבד הסכמים ובריתות.

העולם החדש (ט, יח – י, לב)
נח והשתכרותו (ט יח – כט) נח משתכר ומבזה עצמו , ובנו חם לועג לו, ואילו שם ויפת מגינים עליו. ולכן הוא מקלל את חם ומברך את שם ויפת.
מות נח בגיל 950 שנה.
ייעוד ותיקון
– על האדם שנולד בחלק הזה בפרשה לשמור על כבודם של אנשים אחרים.
פירוט הדורות מנח, והתפלגותם לעמים (י, לב).

מגדל בבל ואברהם אבינו (יא, א-לב)
מגדל בבל (יא א- ט) – בתלמוד ובמדרש מתייחסים לתקופה זו של בוני מגדל בבל “דור הפלגה”. דור שרצה למרוד בקב”ה ולכן הקב”ה בלל (מכאן השם בבל) את שפתם לשפות שונות, מה שיצר פירוד בין כולם.
ייעוד ותיקון
– על האדם שנולד בחלק הזה בפרשה לשמור על תרבות הדיבור והמחשבה.
אברהם אבינו (יא, י-לב)
פירוט 10 הדורות עד לידת אברהם לתרח ואז נשיאת שרי לאישה. הכתוב מזכיר את היותה של שרי עקרה.
כל משפחת תרח יוצאת מאור כשדים לעבר כנען, ומגיעים לחרן ומתיישבים שם. ושם מת תרח.
ייעוד ותיקון
– על האדם שנולד בחלק הזה לדעת שיתכנו בחייו שינויי מגורים ודרכים לצורך עליה.
– על האדם שנולד בחלק הזה שנתקל בבעיות פריון לחיות בתקווה שזה פתיר.


הייעוד והתיקון של כל מי שנולד בפרשת נח
– לאדם שנולד בפרשה זו יש תמיד סיכוי לתקן את מעשיו ולהתחיל מהתחלה.
– המטרה של אדם זה לשמור על איזון ושלווה של משפחתו וסביבתו.
– מצוות פריון והולדה מצווה על האנשים שנולדו בפרשה זו.
– התיקון שלו, לא רק להישאר ישר והגון, אלא גם להלחם על שמירת ערכים אלה בסביבתו.

הספר נומרולוגיה מעשית
סגור

הספר – נומרולוגיה מעשית

140.00

מאת המחברת אורלי רוזנברג

אודות ספרי נומרולוגיה מעשית, הספר המקיף ביותר כיום ללימוד נומרולוגיה לבד באופן עצמאי.  במשך 3.5 שנים, עמלתי על מנת להפוך את כל הידע שלי בנומרולוגיה לספר שיכיל את כל המידע הקריטי להפיכתכם לנומרולוגים, ברמה של יכולת לאבחן אנשים ולבנות להם מפה וחיזוי עתידי. כאשר חיפשתי לקנות לעצמי ספר נומרולוגיה מקיף (ברמה ובעומק של ספרים שקיימים באסטרולוגיה), לא מצאתי בנמצא אף ספר כזה לא בארץ ולא בחו"ל. אני יוצאת מתוך הנחה שלא קיים ספר כזה, עקב רצון שלא לחשוף וללמד נומרולוגיה לעומק, תוך כדי חשיפת פרטים מלאים וסודות בנושא. ולכן החלטתי שאני אבנה ספר כזה, לכל אותם אלה שמתעניינים בתחום ומעוניינים ללמוד נומרולוגיה הלכה למעשה, ולהבין את התחום לעומקו דרך ספר כתוב. במהלך כתיבת הספר בניתי תוכנה שבה רוכזו תאריכי לידה של עשרות אלפי אנשים והם אלה ששימשו לי כניסוי לפני כל עובדה שהועלתה בספר זה. ולכן, רוב הספר משופע בדוגמאות של אנשים יחד עם תאריכי לידתם. אני יכולה להבטיח לכם שבספר שלי מוסברים הרבה סודות, שנלמדים אך ורק בקורסים, ויביאו אתכם למסוגלות להבין נומרולוגיה לעומק, ולבנות לעצמכם ולאחרים מפות חיים וחיזויים עתידיים. כאשר אני בונה ללקוחותיי מפות, אני משתמשת אך ורק בחומר שקיים בספר. ** אפשרות לרכוש את הספר שלי + משלוח עד הבית ב-190 ש"ח (משלוח יוצא בכל יום ראשון, ובד"כ לוקח עד 5 ימים מרגע המשלוח). *** מחיר הספר לאיסוף באופן עצמאי מביתי בחיפה - 140 ש"ח * הספר יוצא היום 24/1/2021 במהדורה החמישית שלו.

לספר נוספו משמעות המספרים 1-9 על פי המקורות והקבלה, וכן, הרחבה על ציר פיתגורס 3-5-7 כולל דוגמאות

 

Related Posts