מטעמי נוחות נוקט התקנון בלשון זכר, ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד.

 1. הינך רשאי להשתמש באתר זה בכפוף לקבלתך את כל תנאיו הכלולים בתקנון זה.
 2. בכוונתי כי האתר שלי nativor ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת אין ביכולתי להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא “נפילות”. כמו כן אני רשאיתלהפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו. לא יינתן כל פיצוי כספי/זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות.
 3. כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים באתר הם שלי nativor
 4. הנך רשאי להשתמש באתר nativor למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך אתר nativor, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, רשתות חברתיות, בספרים או כתבי עת, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו”ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי.רכישת מוצרים
 5. כל השירותים והמוצרים הנמכרים באתר nativor, מוצעים לגולשים לרכישה במחיר המצוין.
 6. הקונה רשאי לרכוש כל מוצר המוצע באתר הnativor ללא הגבלה, אלא אם צויין אחרת.
 7. פעולת רכישה של מוצרים באתר nativor נעשית באמצעות פאייפל, כרטיס אשראי, ביט והפקדה בנקאית.
 8. לצורך השלמת פעולת הרכישה, ידרש הקונה למלא פרטים אישיים, לרבות פרטי האימייל שלו. מילוי הפרטים הינו תנאי לביצוע פעולת הרכישה.
 9. תנאי מוקדם לאישור הזמנת רכישת ספרי נומרולוגיה מעשית הוא כי הספר הנרכש מצוי במלאי.
  לרוכש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בכפוף לכך שאני אודיע לרוכש על העדר, הספר מן המלאי ואשיב לו את כל הסכום ששילם.
 10. להזמנת לוח חזון, יש לצור עמי קשר לבירור ימי הכנה למוצר.
 11. פירוט תעריפי דמי המשלוח ניתן למצוא באתר, בדף שבו רושמים את הכתובת למשלוח.
 12. תנאי מוקדם לאישור פעולת רכישת הספר הוא כי אני שולחת את המוצר לכתובת הרוכש בישראל ו/או מחוץ לישראל. לרוכש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בענין זה בכפוף לכך שאודיע לרוכש על כך שאין אספקה לכתובת זו.
 13. אספקת הספר תהיה  לכתובת שתוכנס על ידי הרוכש למערכת, אלא אם נקבע אחרת.
 14. אספקת הספר תתבצע באמצעות דואר ישראל או חברת שליחים. במקרה זה יתכנו עיכובים באספקת הספר התלויים באותו גורם, אני אהיה פטורה מאחריות בגין עיכובים אלה ולא תהיה לקונה כל טענה ו/או תביעה נגדי.
  מדיניות ביטול רכישת מוצרים
 15. לא ניתן לבטל את רכישת ספרי נומרולוגיה מעשית מרגע שיצא במשלוח לרוכש או נאסף מביתי, וכן, לא יהיה ניתן לקבל עליו החזר כספי מרגע שנשלח או נאסף מביתי. בהתאם לחוק רכישת ספרים שזכות הביטול לא חלה על מוצרים שניתן להקליט, לשעתק, לשכפל.
  ביטול רכישת הספר לפני שנשלח יגרור דמי ביטול בגובה 3.5%.
 16. כאשר הוזמן ייעוץ מהיר: ניתן לבטלו ולקבל החזר כספי ׁ(מהחזר זה ירד סך העמלות ששולמו על העסקה + 5% דמי ביטול בגובה 5% ממחיר העסקה) ׁׁ,ובלבד שביטול הייעוץ ייעשה לפחות שלושה ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.
 17. כאשר הוזמן ייעוץ מלא: ניתן לבטלו ולקבל החזר כספי (מהחזר זה ירד סך העמלות ששולמו על העסקה + 5% דמי ביטול בגובה 5% ממחיר העסקה) ׁׁובלבד שביטול הייעוץ ייעשה לפחות שבוע ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.
 18. כאשר הוזמן לוח חזון: ניתן לבטלו ולקבל החזר כספי (מהחזר זה ירד סך העמלות ששולמו על העסקה + 5% דמי ביטול בגובה 5% ממחיר העסקה), ובלבד שביטול הזמנתו ייעשה לפחות שבוע ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור לוח החזון להימסר לרוכש.
 19. בכל מחלוקת שעניינה עסקת הרכישה, תהא לבית המשפט המוסמך באזורי חיפה סמכות שיפוט.