אסטרולוגיה

עוד הארות על הבתים באסטרולוגיה

המשך למאמר הקודם שלי  12 הבתים באסטרולוגיה.

הצירים המרכזיים של המפה נשענים על הבתים הזוויתיים. צירים אלה מונים את הציר האופקי ציר הזריחה/ציר השקיעה, והציר האנכי ציר ה-MC/IC.
הזריחה היא AC בית האופק והבית ה-1. השקיעה היא הDC והבית ה-7. ה-MC הוא הבית ה-10, וה-IC הוא הבית ה-4. אלה הבתים החשובים ביותר במפה מכיוון שהם שולטים על שלבים עיקריים בחיים: לידה, ילדות, מערכות יחסים, והגשמה והישגים. אלה בתים יזמתים, היכן שהתחלות בוקעות.

חלוקת הבתים מתחלקת כאשר 6 הבתים העליונים מסמלים בתים שמייצגים את זריחת השמש עד שקיעתה. אדם בעל כוכבים באזור זה יהיה מוחצן ונקודת מבטו תהיה אובייקטיבית, והוא יטה להיות קשור בעולם ובאירועים שבחוץ.

6 הבתים התחתונים מסמלים בתים שמייצגים את השמש משקיעתה לזריחתה. אדם בעל כוכבים באזור זה יהיה סובייקטיבי, ונוטה לפעול ע”פ אינסטינקט ואינטואיציה, וכמו כן יהיה טיפוס מופנם.
התפתחות פנימית נרחבת צפויה לו בגלגול חיים זה.

6 הבתים השמאליים, (מבית 10 – עד 3 כולל) הם בעלי סמכות טבועה, סמכות שאיננה צריכה הוכחה. הבתים השמאליים מייצגים את העצמי, חופש פעולה, רצון חופשי גלוי. מהלך החיים כאן יבוטא בשליטה עצמית של האדם על מהלך האירועים. האדם כאן יהיה אדם שבנה עצמו בשתי ידיו.

6 הבתים הימניים, (מבית 4 – עד 9 כולל ) מייצגים קשר עם אנשים אחרים ולעתים אף תלות בהם לפני נקיטת פעולה. הפעילויות והגורל יהיו קשורים באנשים אחרים.
כוכבים שממוקמים במקום זה בהיבטים רעים, מחזקים את המגמה השלילית ומחלישים את הכוכבים הטובים.

הבתים הזוויתיים– (1,4,7,10) הכוכבים הממוקמים כאן גורמים לפעולה דינאמית.

הבתים העוקבים (שבאים אחרי הזוויתיים)– (2,5,8,11) הכוכבים הממוקמים כאן מראים על נטיה ליציבות, כוח רצון חזק, וקפדנות במטרה.

הבתים המשתנים– (3,6,9,12) – כוכבים שממוקמים כאן לא מבטאים פעולה. הם גם לא מעניקים יציבות, אבל הם בעלי נטייה להסתגלות של רעיונות, הסתגלות למצבים משתנים, נטייה לתקשורת והחלפת דעות, ויכולת להסתדר עם אנשים וסיטואציות מגוונות.

עוד חלוקה ידועה לבתים:

בתי האש (1,5,9) – בתי הזהות, פעילויות שמתמקדות בהשגת שאיפות.

בתי האדמה (2,6,10)- בתי העושר החומרי, פעילויות שעוסקות באיסוף צרכים חומריים.

בתי האוויר (3,7,11) – בתי הקשרים והיחסים, הפעילויות מתמקדות בקשרים החברתיים ושיתוף מחשבתי ושכלי.

בתי המים (4,8,12) – בתי הרגשות, הפעילויות מתמקדות בהשגת שקט רגשי.

Back to list