אסטרולוגיה היא תורת הכוכבים, מזלות ובתים.

מי שיתקרב להתבונן ולהעמיק בתורה זו, יגלה שתסריט חייו נקבע ע”י מהלך הכוכבים והמזלות במסלוליהם. הרמב”ן קבע: “כי הבורא יתברך כאשר ברא הכול מאין, עשה העליונים מנהיגי התחתונים אשר למטה מהם. נתן כוח הארץ וכל אשר עליה בכוכבים ובמזלות, לפי הנהגתם ומבטם בהם”.

הרמב”ן גרס כי העולם הזה נשלט ע”י כוחות עליונים וביניהם כוכבים ומזלות.
האסטרולוגיה הרוחנית בוחנת את החוקים שקובעים את התפתחותה הרוחנית של האנושות ואת העקרונות הרוחניים שמאחורי כל תופעה חומרית. היא מתבססת כפי שהזכיר הרמב”ן על התאמה בין מה שלמעלה לבין מה שלמטה.

זמן הלידה נבחר ע”י נשמתו של האדם על מנת שתנאי הכוכבים המזלות והבתים יהיה בהם כדי להבטיח את הייעוד והתיקון של האדם. המפה מספקת את החומר הגולמי והאדם הוא האדריכל המעצב את חייו.