הסכם השתתפות בקורס “נפש – רוח – נשמה בראי הנומרולוגיה”
הסכם זה מסדיר את תנאי הרישום וההשתתפות בקורס
“נפש – רוח – נשמה בראי הנומרולוגיה” (להלן: “הקורס”).

1.הקורס מועבר על ידי אורלי רוזנברג, אסטרולוגית ונומרולוגית ובמסגרתו יסופקו לך כלים בסיסיים להבנה של תחום הנומרולוגיה בשיטתה.

2.מתווה הקורס:
א. הקורס יועבר דרך 9 שיעורים מוקלטים ועד 5 מפגשי זום לליווי.
ב. תכני הקורס יועברו באמצעות “זום” ו/או סרטונים ו/או הקלטות ו/או תוכן מקוון אחר.
ג. הודעה תפורסם לגבי מועד שבו יינתן זמן לשאלות שתשאלנה אך ורק על החומר  שהועבר.

3.חשוב להבהיר:
א. הקורס אליו בחרת להירשם הינו הראשון מתוך ארבעה קורסים ועליו בלבד את/ה משלם/ת.
ב. בעבור יתר הקורסים יגבה תשלום נפרד ותידרש/י לחתום על הסכם המתייחס לכל קורס וקורס.
ג. ההרשמה, השימוש והצפייה בתכנים אינם ניתנים להעברה בשום צורה.
ד. מסגרת ההתקשרות אינה כוללת שאלות והתייעצויות פרטניות במהלך ו/או בתום הקורס, שלך ו/או של מי מטעמך ולפיכך, פניות פרטניות לא ייענו.

4.תשלום ורישום:
א. רישום לקורס מראש, חתימה על הסכם זה ותשלום בסך של 3,500 ש”ח, הינם תנאי יסודי להשתתפות.
ב. ניתן לשלם באשראי ו/או בהעברה בנקאית בהתאם לפרטי החשבון שימסרו לך.

5 .תנאי שימוש:
א. בחלק מהקורס יועברו תכנים מקוונים אשר הגישה אליהם תהיה באמצעות סיסמא.
ב. הנך נדרש לשמור על סיסמתך בסודיות.
ג. כל מספר ימים ייפתח תוכן מקוון נוסף שתוכל לצפות בו באמצעות סיסמתך האישית.
ד. כל השיעורים המקוונים יהיו פתוחים לשימוש כל עוד מתקיים הקורס. לאחר סיומו לא תהיה גישה לתכנים המקוונים.
ה. הנך אחראי באופן בלעדי על כל פעולה שתעשה מחשבונך.
ו. לאורלי רוזנברג שמורה הזכות למנוע ממך גישה ושימוש בתכנים ו/או לסרב לרשום אותך לקורס הבא וזאת לפי שיקול דעתה המוחלט.
ז. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית אורלי רוזנברג לחסום את גישתך לתכני הקורס אם עשית שימוש בתכנים כדי לבצע או לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי או כדי לסייע בביצועו של מעשה כזה ו/או אם עשית שימוש בתכנים במטרה להתחרות באורלי רוזנברג ו/או בשירותים אותם היא מציעה ו/או אם תמכור, תעביר או תאפשר כל שימוש בסיסמה לכל אדם אחר מלבדך.

6 .אחריות
א. התכנים המוצגים בקורס הינם לצורך אספקת מידע בלבד, אין התחייבות ו/או אחריות בשום
צורה ואופן לתוצאה ו/או להעדר תוצאה בלי יוצא מן הכלל.
ב. אין אחריות על התכנים בקורס כמהווים תחליף לטיפול רפואי ו/או נפשי ו/או פיזי.
ג. תכני הקורס אינם מסמיכים את המשתתפים/ות לטיפול באמצעות נומרולוגיה בשום צורה.
ד. אין להסתמך על התכנים והמידע המועברים בקורס כייעוץ מקצועי ו/או המלצה לבצע פעולה כזו או אחרת.
ה. אורלי רוזנברג לא תהא אחראית לכל איחור ו/או עיכוב בצפיית התכנים כתוצאה מכוח עליון ו/או תקלות טכניות ו/או מאירועים שאינם בשליטתה.

7 .מדיניות ביטולים
א. עד יומיים (שאינם ימי מנוחה) לפני תחילת הקורס הנך זכאי/ת לביטול העסקה ללא דמי ביטול.
ב. במקרה של ביטול יומיים לפני תחילת הקורס תחויב/י בדמי ביטול בשיעור של 5% מערך העסקה או 100 ₪ הנמוך מביניהם.
ג. ממועד תחילת הקורס ועד לקיומם של 2 שיעורים – תחויב/י בגין החלק היחסי בקורס שאותו צרכת לפי חישוב של 330 ₪ לשיעור ובתוספת דמי ביטול של 5%.
ד. ביטול מעבר לשני שיעורים לא יזכה בהחזר כספי.
ה. מקרים של כניסה מאוחרת ו/או יציאה מוקדמת משיעור טרם סיומו ו/או אי כניסה לשיעור, לא יזכו בהחזר כספי.

8 .קניין רוחני וזכויות יוצרים
א. זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים של כל התכנים המועברים בקורס לרבות מערכי שיעור, תמונות, מצגות, תוכן מקצועי, תרגולים, התנסויות, הקלטות, סרטונים )להלן: “זכויות הקניין וזכויות היוצרים”( רובן ככולן, ללא יוצא מן הכלל שייכות לאורלי רוזנברג ומוחזקות אצלה באופן בלעדי.
ב. למשתתפים/ות בקורס אין כל זכות בזכויות הקניין ובזכויות היוצרים, לא בזמן הקורס ולא לאחריו. אין להשתמש בהם ו/או ללמד ו/או להעתיק ו/או לפרסם ו/או לתעד ו/או לצלם ו/או להפיץ ו/או לעשות שימוש מסחרי ו/או להציג בפומבי בכל דרך כל תוכן מהתכנים אליהם נחשפת.
ג. למטרת הבנת הקורס והטמעת הנלמד בו, שימוש בתכני הקורס כמו המצגת, תרגילים,
ההתנסויות, וכל התוכן המקצועי שיועבר, יעשה רק בהסכמה מפורשת של אורלי רוזנברג,
לשימושך האישי במהלך הקורס בלבד.

9 .מדיניות פרטיות
בחתימה על הסכם זה הנך מאשר/ת:
א. לצלם ולפרסם תמונת מסך של כלל המשתתפים/ות בקורס.
ב. כי יישלח לך מדי פעם מסרון ו/או דוא”ל המכיל מידע שיווקי ופרסומי. את/ה יכול/ה בכל עת לבטל קבלת מידע זה על ידי שליחת בקשה לדוא”ל 37orly@gmail.com.

10 .כללי
א. בתכנים המועברים באמצעות “זום” נדרשת כניסה 10 דקות לפני המועד שנקבע, התחברות דרך מחשב במצלמה פתוחה, רישום שמך המלא בעברית והכנה מראש של מחברת וכלי כתיבה.
ב. רישום לקורס הראשון אינו מקנה מעבר אוטומטי לקורסים הבאים.
ג. המעבר לקורס מתקדם יותר, מותנה בציון עובר מעל 60 בכל מטלות ומבחני קורס הבסיס.
ד. הסכמה ועמידה בכל התנאים לעיל מהווים תנאי להשתתפות בקורס.

אני מאשר/ת כי קראתי את כל האמור בהסכם זה, הבנתי את תוכנו ואני מקבל/ת את כל התנאים בו אם אני רוכש/ת את הקורס באתר.