כללי

הפרטיות שלך חשובה לי ביותר. האתר מתחייב לשמור על כל הפרטים והפעולות שתזיני באתר אנא קרא/י את מדיניות הפרטיות המפורטת להלן:
מידע אודות המשתמש

מדיניות פרטיות זו מסבירה כיצד מפעיל האתר משתמש ושומר על המידע שאתה מספק ומוסר לו. להלן האתר nativor.co.il כל מידע אישי ו/או אחר שאנו אוספים, נעשה בהתאם למדיניות פרטיות זו ובכפוף לדיני מדינת ישראל..

סוג הפרטים והמידע שיכולים להיאסף

גלישה, ביקור ושימוש באתר יכול להיעשות בהסתרת פרטים ובאנונימיות, אך עם זאת, פעולות שונות עשויות לדרוש ממך לספק פרטים שונים וגלויים. אנו עשויים לאסוף גם את המידע הבא: מידע אודות השימוש שלך באתר, מידע אודות עסקאות הנעשות באמצעות האתר ו/או כל מידע אחר שאתה מוסר באופן גלוי.

ייתכן שהסוגים הבאים של פרטים אישיים ייאספו, יאוחסנו, ויעשה בהם שימוש :

  1. מידע אודות הIP שלכם.
  2. מידע אודות הביקורים והשימוש שלכם באתר.
  3. פרטי כתובת האימייל שלכם בעת ההרשמה לאתר שלי, לרכישה או לדיוור.
  4. המידע שאתם מזינים בזמן הרכישות או השימוש באתר שלי, כמו שם, כתובת, מספר טלפון ופרטי כרטיס האשראי שלכם.
  5. כל סוג אחר של מידע או פרטים אישיים שאתם מספקים.

שימוש בפרטים האישיים שלכם

בפרטים אישיים שנמסרו לנו דרך האתר שלנו ייעשה שימוש למטרות שצוינו במדיניות זו, או בעמודים הרלוונטיים שבאתר. ייתכן שנשתמש בפרטים האישיים שלכם למטרות הבאות:

ניהול האתר והעסק שלנו;

התאמה האישית של האתר עבורכם;

לאפשר לכם להשתמש בשירותים הזמינים באתר שלנו;

שליחה של שירות או מוצר שרכשתם דרך האתר;

אספקה של שירותים שרכשתם דרך האתר;

שליחה של הצהרות, חשבונות עסקה, ותזכורות תשלום אליכם.

לשלוח לכם הודעות מסחריות שאינן שיווקיות.

לשלוח לכם התראות בדואר אלקטרוני שביקשתם באופן ספציפ.;

שליחה של הניוזלטר שלנו אליכם בדואר אלקטרוני, אם ביקשתם זאת (אתם יכולים להודיע לנו בכל עת שכבר אין לכם צורך בניוזלטר)

שליחה של מסרים שיווקיים שקשורים לעסק שלנו שנבחרו בקפידה שלדעתנו עשויות לעניין אתכם, בדואר או, במקרים שבהם הסכמתם לכך ספציפית, בדואר האלקטרוני, או באמצעות טכנולוגיות דומות (אתם יכולים ליידע אותנו בכל עת אם אתם כבר לא מעוניינים במסרים שיווקיים)

טיפול בבירורים ותלונות שהוגשו על ידכם או נוגעות אליכם וקשורות לאתר שלנו;

לשמור על האתר שלנו מאובטח ולמנוע הונאה;

אימות של היענות לתנאי השירות המכתיבים את אופן השימוש באתר (כולל ניטור של הודעות פרטיות שנשלחו דרך שירות ההודעות הפרטיות של האתר שלנו, ושימושים אחרים.

חשיפת פרטים אישיים

אנחנו עשויים למסור את הפרטים האישיים שלכם

לפי מה שנדרש מאתנו על פי חוק;

בהקשר של כל הליך משפטי קיים או עתידי;

על מנת לבסס, להפעיל, או להגן על זכויותינו המשפטיות (כולל אספקה של מידע לאחרים למטרות מניעת הונאה והפחתה של סיכון אשראי. ולכל אדם שאנחנו מאמינים במידה סבירה שעשוי לפנות לבית דין או לכל רשות מוסמכת לצורך מסירה של הפרטים האישיים בהם סביר לדעתנו שאותו בית דין או רשות יורה על מסירה של פרטים אישיים אלה.

למעט על פי הכתוב במדיניות זו, אנו לא נספק את הפרטים האישיים שלכם לצד ג’.

מידע שקשור לכל דבר שאתם רוכשים, שירותים בהם אתם משתמשים, או העברות שאתם מבצעים באתר שלנו, הכולל את השם שלכם, הכתובת, מספר הטלפון, כתובת הדואר האלקטרוני, ופרטי כרטיס האשראי שלכם.

המידע שאתם מזינים בזמן השימוש בשירותים באתר שלנו.

מידע על הביקורים והשימוש שלכם באתר, כולל מקור ההפניה, אורך הביקור, צפיות בעמודים, ונתיבי המעבר שלכם באתר.