נומרולוגיה

משמעות האותיות בשם לפי הנומרולוגיה הקבלית יהודית

משמעות האותיות בשם לפי הנומרולוגיה הקבלית יהודית

עד עכשיו עסקתי בעיקר בנומרולוגיה האוניברסאלית עם נגיעה של היבטים קבליים. ברצוני בפרק זה להתייחס לשם שניתן לנו בלידה לפי ראי היהדות והקבלה.

אני אפרט את ראיית משמעות השם הפרטי והרכבו במובן הנרחב והכללי בלבד, וזאת מכיוון שתורת הסוד והאותיות מורכבת ועמוקה מאוד וידועה באמת רק למעטים נבחרים ומקיימי תרי”ג מצוות.

“”””ואומר כי הקבלה נמסרת למשכיל השלם בטבעו ולמד הרבה והתחכם בדרכי המקרא ובדקדוק וקבל מה שקבלו באותם הדרכים בעלי הקריאה כדי שיוכל להכין מהכל לשון הקדש לפי הנכתב ולפי הנבטא ולפי הנחשב.

ובזה יבוקש ממנו בדרכי המשנה והתלמוד והדרשות והאגרות מפני שהקבלה בנויה עליהם ושם רוב ראיות אמיתתה. ואם למד חכמה פילוסופית אחר המקרא והתלמוד הנה יותר שלם ויותר ראוי ומובן והגון לקבל הקבלה אחר שלמות טבעיו ואחר שלמות מדותיו הטובות והנהגותיו המתקדמות להנהגות האלוהיות.”””””
                                               (ספר אמרי שפר- הרב אברהם אבולעפיה)

מהו השם הפרטי?

השם הפרטי הוא מקור החיות של האדם ונושא בתוכו את הקשר של האדם לנשמתו הגבוהה ולעולמות עליונים. בתוך אותיות השם טמונה ההשפעה והכיוון של האדם להגשמת היעוד הגשמי והרוחני שלו.

השם הפרטי הוא מעיין “נבואה קטנה”, שניתנת להורים מאת הקב”ה בבואם להחליט על שם לילדם, ועל כן עליהם לסמוך על עצמם, שהשם שהם בוחרים נושא את הכלי והיעוד של נשמת תינוקם.

הורים שעומדים ברגע זה בפני החלטה איזה שם להעניק לילדם היהודי, אין עליהם לפנות לחישובים מיסטיים ומאגיים ויכולים הם לסמוך על הקב”ה, שיכוון את דרכם לקרוא לתינוקם בשם שנושא את המשמעות האמיתית של יעוד הנשמה שלו.

במקרים, שקיימת התלבטות אמיתית בין שני שמות או יותר, מומלץ להתייעץ עם רב צדיק מקובל, שמכיר את סוד אותיות הקודש.

אותיות השם הפרטי אינן עומדות כישות בפני עצמם בהשפעה על גורל האדם. כל אות ואות מהשם נסמכת מהצירופים שמרכיבים אותה וגם נושאת עימה אותיות וממדי מילוי נוספים. מעשים טובים או רעים ישפיעו עליהם בחסרון או בהארה של אות או צירוף.

כאשר רוצים להיוועץ בעניין שמות על פי הקבלה ועץ החיים למי פונים?

מכיוון שקיימים כיום יועצים רבים העוסקים בהכוונת אנשים על פי אותיות שמם בהתאם לקבלה וכן בדיקת התאמות בין בני זוג, ואף יעוץ רפואי על פי הסתמכות על עץ החיים וספר היצירה, חשוב לי מאוד לציין, שלספר היצירה קיימים עותקים רבים ושונים, וישנם פירושים רבים ושונים של חכמינו הצדיקים הקדומים. לכן חובה על מי שבוחר להיוועץ באחד העוסקים באותיות על פי הקבלה לפנות רק לצדיק מקובל שמומחה וידען במשנה, בתלמוד, בתורה, בדרשות ובאגרות, ומוכר בפי כל כמסוגל לקרוא באותיות שמו של האדם וכן באותיות מצחו.

על מנת להראות לכם תמצית זעירה מהשוני, שקיים בגרסאות השונות של ספר היצירה ופרשנויותיו, שעל פיו מסתמכים הרבה מהיועצים בתחום השמות והרפואה, אביא דוגמא לאותיות בגד כפרת ע”פ הגרסאות השונות של ספר היצירה שקיימות כיום:

הרמ”ק
זמן יום אות רקיע- מרחב נפש
ראשון ג צדק עין ימין
שני ד מאדים עין שמאל
שלישי כ שמש נחיר ימין
רביעי פ נוגה נחיר שמאל
חמישי ר כוכב אוזן ימין
ששי ת ירח אוזן שמאל
שבת ב שבתאי פה

 

הגר”א
זמן יום אות רקיע- מרחב נפש
ראשון ב לבנה עין ימין
שני ג מאדים אוזן שמאל
שלישי ד חמה נחיר ימין
רביעי כ נוגה עין שמאל
חמישי פ כוכב אוזן שמאל
ששי ר שבתאי נחיר שמאל
שבת ת צדק פה

 

הראב”ד
זמן יום אות רקיע- מרחב נפש
ראשון ב שבתאי עין ימין
שני ג צדק עין שמאל
שלישי ד מאדים אוזן ימין
רביעי כ שמש אוזן שמאל
חמישי פ נוגה נחיר ימין
ששי ר כוכב נחיר שמאל
שבת ת ירח פה

לכל המעיין בטבלה זו ברור ללא כל ספק שהאות ג ע”פ הרמ”ק שולטת על עין ימין, וע”פ הגר”א על אוזן ימין, וע”פ הראב”ד על עין שמאל. די ברור לכם מה יקרה אם מטפל שמציע ריפוי על פי סוד האותיות והקבלה יבחר מאחת הפרשנויות שהוזכרו ויטפל באיבר הלא נכון והתקין.

לכן אתן כאן קצת מאותיות הא- ב ע”פ המבואר ממהות שמם ביהדות ללא שיוכם לכוכב, מזל, ספירה או יסוד.

ניקח לדוגמא את השם חנית :
לפני שנתייחס לכל אות ואות, נבחן את משמעות השם אם קיימת? חנית במקרה שלנו שווה לחרב. האסוציאציה שעולה לנו ישירות מהמילה חרב היא מלחמה או פרנסה.
ועכשיו נבחן אות ואות בשם חנית:

הקדמה קצרה

בין הקב”ה לבין כל אות התקיים דיון בשאלה באיזה אות לברוא את העולם. כל אות רצתה שבריאת העולם תתחיל בה. מהשיחה הזו אנו יכולים להבין מהו הפגם או התיקון של כל אות ואות (הם התייצבו בסדר יורד כלומר מהאות ת’ ועד האות א’).

אות ח

כשנכנסה האות ט כבר אמר לה מהו גורלה וגורל האות ח ואלו המילים לאות ט  – כי הח’ כנגדך, כשתתחברנה יחד, תהיינה ח”ט. דהיינו חטא. וע”כ לא נרשמו אותיות אלו בשבטים הקדושים.

* לאות זו לא הובאה שיחה מקורית בפני עצמה

צורה: – מורכבת משלוש אותיות ו’ ששוות בגימטרייה 18= ח”י

– יש האומרים שהיא בנויה משתי אותיות ז’ מחוברות כסמל למאבק המתמיד למציאת מקורות פרנסה.  

סמל הצורה: ה-ח’ פתוחה כלפי מטה, מה שמראה על רצון האדם לגשמיות ורמז ליצר וחטא שאליו פתוח האדם כל הזמן,  מה שיכול לדרדר אותו מטה מטה. 

תכונות האות בשם: גימטריה 8 שמראה יכולות גבוהות, חוסר יציבות, צורך בחיבור בין הרוחני לגשמי, פחדים, צורך רב להלחם ביצרים (חמדנות, גאווה), לב טוב, בד”כ נאה חיצונית, יכול להפוך לצדיק גדול.

אות נ

נכנסה אות נ. אמרה לפניו, רבונו העולם, טוב לפניך לברוא בי את העולם, שבי כתוב נורא תהלות וכן בתהלה של צדיקים כתוב נאוה תהלה, אמר לה נון, שובי למקומך, כי בשבילך חזרה האות ס’ למקומה, והיי סמוכה עליה. כלומר הנ’ רשומה במלה נפילה, שהסמך שהיא סומך ה’ לכל הנופלים, חזרה בשבילם למקומה לסמוך אותם, כנ”ל בדבור סמוך.

 צורה: בנויה מעצמה

סמל הצורה: ה- נ’ נקראת נון אמצעית או כפופה כסמל לענווה וצניעות, ורומזת על מישהו שאינו מסוגל להיות לגמרי אדון לעצמו וכפוף למרות ושלטון אחרים. ה-ן’ הסופית נקראת “נון פשוטה” ומסמלת נצח, המשכיות ורציפות, ואת יכולת האדם להתעלות מעל הנפילות ולהיות זקוף לעולם הבא.

בשניהם יש גם רמז על עבודת האל. ה-נ’ עובדת את האל בכניעות ומתוך יראה, ואילו ה-ן’ הסופית עובדת את האל מתוך זקיפות קומה ואהבה ורצון.

תכונות האות בשם : חרון אף – כעס, רוגז ואיבוד עשתונות, פחדים, נאמנות, מהימנות ויושר, קביעות ועקשנות, יכולת הישרדות, פוריות, ניסיונות רבים בתחום היצר, משיכה לעולם התחתון או העליון, באיזשהו שלב בחיים מקדיש את האנרגיה שלו לנושאי רוח ותורה (נ=50 שערי בינה). יש הבדל בפרשנות במיקום האות נ בשם. כאשר היא בהתחלה בד”כ נפילות יהיו כבר בשלב מוקדם בחיים, באמצע השם הנפילות יהיו בשלבים קצת יותר מתקדמים. כאשר ה-ן היא סופית, היא מגנה ושומרת יותר, אך לעיתים יוצרת בעיה שקשורה בזוגיות (למצוא בן זוג או קשיים בחיי הזוגיות).

אות י

נכנסה אות י. אמרה לפניו: רבון העולם, טוב לפניך לברוא בי את העולם, כי אני התחלת השם הקדוש, ויפה לך לברוא בי את העולם. אמר לה: די לך שאת חקוקה בי ואת רשומה בי וכל חפצי בך, עלי, לא יפה לך להיות נעקרת משמי

צורה: נכתבת משני קווים קצרים בלבד.

סמל הצורה: – הקטנות שלה מסמלת את הנשגב ומרמזת על האל.

– אמר רבי עקיבא אל תקרי יוד, אלא יד, מפני שהיא רומזת על היד של ההשגחה העליונה, או על היד והשם הטוב שעתיד הקב”ה לתת לצדיקים לעולם הבא שנברא ב”יוד”. (אותיות דרבי עקיבא).

– בצורת כתיבתה הזעירה מציינת כי דווקא הדברים הגדולים והנשגבים, ראוי להם כי תהיה בהם מידה של ענווה, קטנות וצניעות.

תכונות האות בשם : גימטרייה האות= 10 ואין צורך להרבות בכתיבה על משמעות 10 בעולם היהודי. די להזכיר 10 הדברות, 10 ימי תשובה, 10 למניין. שיעורים בצניעות וענוה, נושאת תפקיד של דוגמא ומנהיגות (ארבעת השמות שנתנו ע”י האל לעם ישראל: ישראל, יהודה, ישורון, יעקב), כאשר היא בתחילת השם מרמזת שבעל השם יצטרך לרוב לעמוד בניסיון שקשור ביצרים ותשוקות. וכן יש לו סיכוי להשפיע ולהתפרסם.  

מניין נלקחה היו”ד של יהושע והניקוד שלה?

עוד יש לשאול, מדוע כתבה התורה ‘וַיִּקְרָא מֹשֶׁה לְהוֹשֵׁעַ בִּן נוּן יְהוֹשֻׁעַ בחיריק, ולא כתבה “בֶּן” בסגול? מבאר על זה בעל הבא”ח זיע”א שבשעה ששינה הקב”ה את שמה של שרה אמנו משרי לשרה, האות היו”ד בכתה, שכן אותיות התורה היו מדוייקות ומדוקדקות תתקע”ד דורות לפני בריאת העולם, וניתוקה גרם לה צער עצום ורב, ורצה הקב”ה לחלק אותה, ולא הסכימה. וכשהגיע משה רבנו לשינוי שמו של יהושע, לא היה יכול להוסיף אות על דעת עצמו עד שמצא את היו”ד של שרה שהיה תלוי ועומד. ובעניין הניקוד, היה צריך להוסיף ניקוד של שו”א תחת היו”ד שנתוסף ליהושע, ולשם כך לקח משה שתי נקודות מהסגול של “בֶּן” ונשאר בִּן בחיריק.

                                                                              (הגאון הרב הצדיק זצ”ל מרדכי אליהו)

אות ת

והתחילה אות ת להכנס בתחילה. אמרה רבון העולמים: טוב לפניך לברוא בי את העולם, כי אני חותמת  הטבעת שלך שהיא אמת, ואתה נקרא בשם אמת. יפה למלך להתחיל באות אמת, ולברוא בי את העולם. אמר לה הקב”ה: יפה את, וישרה את, אבל אין את ראויה לברוא בך את העולם, משום שאת עתידה להיות רשומה על מצחותיהם של אנשי האמונה, שקיימו את התורה מן א’ ועד ת’, ועוד, שאת חותם המוות, ומשום שאת כך, אין את ראויה לברוא בך את העולם. מיד יצאה.

צורה: ת מורכבת מהאותיות ד’ י’ ו-ו’

סמל הצורה: הי’ וה-ו’ מבטיחים לאדם את חיי העולם הבא והמתקת דין לצדיקים ובינוניים.

תכונות האות בשם : נקשרת במצבי הולדה או אי הולדה, יכולת ביטוי, גשמיות כאשר כעבור שנים הצד הרוחני גם הוא מתחיל להתגלות, תמימות, יושר, יציבות, איש עמל או עצל, נדרש לסבלנות בחיים, קשור בתחייה ולכן סביבת ריפוי הגוף או הנפש מתאימה לו.


מסיכום פרשנות ותכונות האותיות של השם חנית נסיק שהמילה חנית משמבטאת חרב (להגנה ותקיפה כאחד) יכולה לסמל אישה תמימה שנדרשת להגן על עצמה, או מישהי בעלת צורך להילחם במסגרת מצבים בחייה או בתחום המקצועי שלה, אשר נותן ביטוי לאישיותה ודעותיה. חנית תאלץ להתמודד עם יצרים ותשוקות. היא פורייה, וחזקה. חיבור שתי האותיות הראשונות בשמה נושא את המילה חן ומכך נסיק שהיא מוצאת חן בעיני רואיה ובעלת יופי וחן. היפוך אותיות אלה יוצר את המילה נח שיכול להעיד על קשיים או אתגרים בפרנסה ולעתים עצלנות. מיקום האות נ כאות שנייה מרמז על נפילות בחיים החל מגיל 13 ואח”כ במחזוריות.
יש לה צורך להתחבר לצד הרוחני של החיים ולהעשיר את חייה במעשי צדקה. הפוטנציאל הרוחני שלה לנסוק מעלה הוא גבוה מאוד

לקוח מתוך ספרי נומרולוגיה מעשית, את הספר ניתן לרכוש באתר.

הספר נומרולוגיה מעשית
סגור

הספר – נומרולוגיה מעשית

140.00

מאת המחברת אורלי רוזנברג

אודות ספרי נומרולוגיה מעשית, הספר המקיף ביותר כיום ללימוד נומרולוגיה לבד באופן עצמאי.  במשך 3.5 שנים, עמלתי על מנת להפוך את כל הידע שלי בנומרולוגיה לספר שיכיל את כל המידע הקריטי להפיכתכם לנומרולוגים, ברמה של יכולת לאבחן אנשים ולבנות להם מפה וחיזוי עתידי. כאשר חיפשתי לקנות לעצמי ספר נומרולוגיה מקיף (ברמה ובעומק של ספרים שקיימים באסטרולוגיה), לא מצאתי בנמצא אף ספר כזה לא בארץ ולא בחו"ל. אני יוצאת מתוך הנחה שלא קיים ספר כזה, עקב רצון שלא לחשוף וללמד נומרולוגיה לעומק, תוך כדי חשיפת פרטים מלאים וסודות בנושא. ולכן החלטתי שאני אבנה ספר כזה, לכל אותם אלה שמתעניינים בתחום ומעוניינים ללמוד נומרולוגיה הלכה למעשה, ולהבין את התחום לעומקו דרך ספר כתוב. במהלך כתיבת הספר בניתי תוכנה שבה רוכזו תאריכי לידה של עשרות אלפי אנשים והם אלה ששימשו לי כניסוי לפני כל עובדה שהועלתה בספר זה. ולכן, רוב הספר משופע בדוגמאות של אנשים יחד עם תאריכי לידתם. אני יכולה להבטיח לכם שבספר שלי מוסברים הרבה סודות, שנלמדים אך ורק בקורסים, ויביאו אתכם למסוגלות להבין נומרולוגיה לעומק, ולבנות לעצמכם ולאחרים מפות חיים וחיזויים עתידיים. כאשר אני בונה ללקוחותיי מפות, אני משתמשת אך ורק בחומר שקיים בספר. ** אפשרות לרכוש את הספר שלי + משלוח עד הבית ב-190 ש"ח (משלוח יוצא בכל יום ראשון, ובד"כ לוקח עד 5 ימים מרגע המשלוח). *** מחיר הספר לאיסוף באופן עצמאי מביתי בחיפה - 140 ש"ח * הספר יוצא היום 24/1/2021 במהדורה החמישית שלו.

לספר נוספו משמעות המספרים 1-9 על פי המקורות והקבלה, וכן, הרחבה על ציר פיתגורס 3-5-7 כולל דוגמאות